Умови згоди користувача

Угода користувача

Договір публічної оферти

Я (надалі – “Покупець”) погоджуюсь з умовами цієї Угоди користувача і надаю згоду на обробку і захист своїх персональних даних згідно з Положенням про обробку персональних даних, розміщеному у відповідному розділі Сайту https://fullspectrum.com.ua/privacy-policy/.

За цим Договором одна сторона – Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти – Покупець, з іншого боку, далі разом – Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

1.1. Продавець – фізична особа-підприємець, яка реалізує товари через мережу Інтернет.

1.2. Сайт – веб-сайт https://fullspectrum.com.ua/, включно з усіма веб-сторінками.

1.3. Товар – товари народного вжитку, інформація про які розміщена на Сайті або надається Продавцем. 

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримує інформацію від Продавця, розміщує Замовлення на придбання Товарів для цілей, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа / фізична особа-підприємець.

1.5. Угода – дана Угода користувача.

1.6. Договір – даний договір публічної оферти.

1.7. Замовлення – заповнена і розміщена заявка Покупця на покупку Товару, адресована Продавцю.

1.8. Платник – особа, яка сплачує Замовлення.

1.9. Одержувач – особа, яка зазначена Платником як та, що уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

2.1 Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст. ст. 633, 641 та гл. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

2.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Продавця, споживач стає Покупцем. Тобто, оформлюючи замовлення, Покупець згідно чинного міжнародного та українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

2.3. Покупець приймає умови цього договору в момент оформлення Замовлення, що означає підтвердження Покупця прочитання тексту цього Договору та згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Продавця будь-якої відповідальності за невиконання умов цього договору та залишає право Продавця скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

2.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що він повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл Продавцю на обробку його персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків-фактур, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого періоду після закінчення його дії. Крім того, укладаючи цей Договір, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості взаєморозрахунків, а також отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-якого додаткового повідомлення Покупця, без зміни мети обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та у порядку, визначених цим Договором продати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов’язується на умовах та у порядку, визначених цим Договором, придбати Товар та сплатити його вартість. 

3.2.  Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що цей договір не є фіктивним, уявним правочином, угодою, що здійснюється під впливом насильства чи обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, що регулює сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України та зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього договору та реалізації товару.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Обов’язки Продавця: 

 • виконувати умови даного Договору;
 • надавати правдиву інформацію про Товари, ціни на них та умови доставки Товару;
 • виконати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
 • надіслати товар службами поштового зв’язку відповідно до умов Замовлення;
 • перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування;
 • забезпечити гарантійні зобов’язання відповідно до умов цього Договору. 

4.2. Продавець має право:

в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний:

 • ознайомитись з інформацією про Товар, яка надається Продавцем;
 • надати відповідну дійсності, точну та повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що залишається Покупцем під час здійснення Замовлення;
 • своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;
 • при отриманні Товару впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі відсутності пошкоджень підписатися у накладній (квитанції, реєстрі тощо) про отримання Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті у присутності працівника служби поштового зв’язку.

5.2. Покупець має право:

 • вимагати повернення оплати Товару у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення;
 • внести зміни до Замовлення до оплати;
 • до отримання Товару відмовитись від виконання договору за умови відшкодування Продавцю транспортних витрат, понесених Продавцем у зв’язку із вчиненням дій щодо виконання цього договору;
 • у разі виникнення претензій до якості Товару, пред’явити їх у строки та відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».
 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Сайту шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик, або замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів Сайту.

6.2. Строк формування Замовлення до 2 робочих днів з моменту його оформлення, якщо інші терміни не погоджені між Продавцем і Покупцем.

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається при оформленні Замовлення. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів. 

7.2. Ціна доставки сплачується окремо оператору поштового зв’язку, якого обирає Покупець при оформленні Замовлення.

7.3. Вартість Замовлення і доставки може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.

7.4. Покупець здійснює оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно обирає один із таких способів оплати:

 • передплата на поточний рахунок фізичної особи-підприємця;
 • післяплата у відділенні поштового зв’язку.

7.5. Спосіб оплати “післяплата у відділенні поштового зв’язку” можлива для Замовлень, сума яких перевищує 200 грн.

7.6. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення.

 1. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1. Доставка товарів здійснюється через операторів поштового зв’язку. 

8.2. Покупець самостійно обирає одного з операторів, запропонованих Продавцем.

8.3. Обираючи службу доставки (оператора поштового зв’язку), Покупець погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.

 1. УМОВИ ОБМІНУ І ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Обмін та повернення Товару належної якості здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про захист прав споживачів».

9.2. Поверненні Товару належної якості здійснюється через операторів поштового зв’язку за рахунок Покупця. Покупець також зобов’язаний належним чином надійно упакувати відправлення зовні та всередині, аби товар не пошкодився в процесі транспортування.

9.3. При обміні і поверненні Товар слід відправити в повній комплектації.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним українським законодавством.

10.2. У разі виникнення спорів, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

10.3. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, та/або за пошкодження Товарів внаслідок неправильної експлуатації. 

10.4. Відсутність підписаного між Продавцем та Покупцем примірника цього договору на паперовому носії, з проставленням підписів сторін, у разі проведення за ним фактичної оплати Покупцем, не є підставою для визнання цього Договору неукладеним. Проведення оплати відповідно до зробленого Замовлення вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 та гл. 54 Цивільного кодексу України) та є моментом набрання Договором чинності.

10.5. У разі виникнення претензій Споживач повинен звернутися до  Продавця за телефоном (063) 657-94-53 або через контакти, вказані на сторінці Сайту https://fullspectrum.com.ua/.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Надаючи свої персональні дані оформлення Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (у тому числі й передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди.

11.2. Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування Товарів Продавцем, у тому числі за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

11.3. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, у тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.